MED: Full Form in Marathi - Information Marathi

MED: Full Form in Marathi

MED: Full Form in Marathi (Meaning, Definition) #fullforminmarathi

Telegram Group Join Now

MED: Full Form in Marathi

MED हा शब्द मेडिकल भाषेमध्ये वापरला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे हा शब्द वारंवार मेडिकलमध्ये वापरला जातो.

MEd म्हणजेच Master of Education हा एक पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम आहे जो अध्यापन आणि शैक्षणिक संशोधनाच्या नवीन पद्धतीचा अभ्यास करतो. हा कार्यक्रम सूचना अभ्यासक्रम समुपदेशन, नेतृत्व आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञानासह शिक्षणाच्या विविध पैलू वर लक्ष केंद्रित करतो. या कार्यक्रमाचे प्रभारी नियामक संस्था राष्ट्रीय उच्च शिक्षण परिषद करते MEd हा दोन वर्षाचा कालावधी चार सेमिस्टरमध्ये विभागलेला आहे.

MED Full Form in Marathi: Master of Education

MED Full Form in Marathi: मास्टर ऑफ एज्युकेशन

All MED Full Form in Marathi

All MRF Full FormFull FormMeaning
MEDMedical/Medicineवैद्यकीय/औषध
MEDMediumमध्यम
MEDMediterranean Seaभूमध्य समुद्र
MEDMEDCHALमेडचल
MEDMadinahमदिना
MEDMaster of Educationशिक्षण मास्टर
MEDMaster Of Education Degreeपदव्युत्तर शिक्षण पदवी
MEDTelevision Medicineदूरदर्शन औषध
MEDMultiple Epiphyseal Dysplasiaएकाधिक एपिफिसील डिसप्लेसिया
MEDMinistry Of Economic Developmentआर्थिक विकास मंत्रालय
MEDMinimal Erythema Doseएरिथेमाचा किमान डोस
MEDMulti Effect Distillationमल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन
MEDOntario Ministry Of Healthओंटारियो आरोग्य मंत्रालय

Leave a Comment