DNS: Full Form in Medical Marathi

DNS: Full Form in Medical Marathi (Meaning, Medical Use, Definition) #fullforminmarathi

DNS: Definition

DNS (Deviated nasal septum) ची व्याख्या अनुनासिक पोकळीच्या सामान्य/केंद्रापासून अनुनासिक सेप्टमचे विचलन म्हणून केली जाते. अनुनासिक सेप्टममध्ये हाडे आणि उपास्थि असतात जे अनुनासिक पोकळीला दोन समान भागांमध्ये विभागतात.

DNS: Full Form in Medical Marathi

DNS (Deviated nasal septum) ची व्याख्या अनुनासिक पोकळीच्या सामान्य/केंद्रापासून अनुनासिक सेप्टमचे विचलन म्हणून केली जाते. अनुनासिक सेप्टममध्ये हाडे आणि उपास्थि असतात जे अनुनासिक पोकळीला दोन समान भागांमध्ये विभागतात. अनुनासिक सेप्टमच्या विचलनामुळे एखाद्या व्यक्तीला श्वास घेणे कठीण होते कारण त्यांची एक नाकपुडी दुसऱ्यापेक्षा लहान असते. DNS एकतर जन्मापासून असू शकते किंवा वाढीदरम्यान विकसित होऊ शकते किंवा नाक/चेहऱ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे होऊ शकते. सामान्य सर्दी, श्वसनमार्गात अडथळे येणे इत्यादी परिस्थिती रुग्णामध्ये दिसू शकतात.

ही स्थिती सायनसच्या जळजळीसाठी देखील कारणीभूत आहे आणि अनेक रुग्णांना नाकातून वारंवार रक्तस्राव किंवा नाकातून थेंब पडण्याचा अनुभव येऊ शकतो. सुमारे 80% लोकांमध्ये अनुनासिक सेप्टम मध्यभागी आहे आणि ही समस्या असू शकत नाही.

DNS Full Form in Medical Marathi: Deviated nasal septum

DNS Meaning in Medical Marathi: विपथित नासिका झिल्ली

Other DNS Full Form

DNS Full Form in Marathi: Domain Name System

DNS डोमेन नावाचे त्याच्या संबंधित IP Address मध्ये भाषांतर करते.

DNS: Full Form in Marathi

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा