कार्यालयीन तक्रार पत्र (Office Complaint Letter)

कार्यालयीन तक्रार पत्र (Office Complaint Letter) विषय: कार्यालयीन सुविधांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता श्रीमान/महोदय, मी, [आपले नाव], [आपला पद], [आपला विभाग], [आपल्या कंपनीचे नाव], या कार्यालयात कार्यरत आहे. मी या पत्राद्वारे आपल्या कार्यालयातील सुविधांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याबद्दल तक्रार करतो. आपल्या कार्यालयात अनेक समस्या आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे: एसीमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. अनेकदा एसी चालू असूनही … Read more

तक्रार पत्र लेखन मराठी

तक्रार पत्र लेखन मराठी

तक्रार पत्र लेखन मराठी (Takrar Patra Lekhan) तक्रार पत्र लेखन मराठी 9वी तक्रार पत्र हे एखाद्या व्यक्ती, संस्थे किंवा कंपनीच्या चुकीच्या किंवा अपमानास्पद वागणुकीबद्दल तक्रार करण्यासाठी लिहिलेले पत्र आहे. तक्रार पत्र लिहिताना, तक्रारचे कारण स्पष्टपणे आणि संक्षिप्तपणे लिहा. तक्रारचे परिणाम काय आहेत हे देखील स्पष्टपणे लिहा. तक्रारचे निराकरण करण्यासाठी काय कारवाई करायची आहे हे देखील … Read more

शिक्षकास धन्यवाद देणारे पत्र कसे लिहावे?

informal letter to teacher from student

विद्यार्थ्याकडून शिक्षकाला लिहिलेल्या अनौपचारिक पत्र [तुमचे नाव] [तुमचा पत्ता] [तुमचे शहर, राज्य, पिन कोड] [तारीख] [शिक्षकाचे नाव] [शिक्षकांची शाळा] [शिक्षकांचे शहर, राज्य, पिन कोड] प्रिय श्री/श्रीमती. [शिक्षकाचे आडनाव], या वर्षात तुम्ही माझ्यासाठी जे काही केले आहे त्याबद्दल मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आज तुम्हाला पत्र लिहित आहे. मला माहित आहे की मी वर्गातला सर्वात हुशार … Read more

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा