How Mean Meaning in Marathi

How Mean Meaning in Marathi: तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, “how mean meaning?” काही वेगळ्या प्रकारे अर्थ लावला जाऊ शकतो, म्हणून मी ते सर्व समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करेन:

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

जर तुमचा अर्थ “एखाद्या गोष्टीचा अर्थ कसा घ्यावा” किंवा “म्हणजे काय आहे?” असा अर्थ असेल, तर मी म्हणेन की या संदर्भात “mean” शब्द किंवा वाक्यांशाची व्याख्या किंवा अर्थ सूचित करते. हेच भाषेला कल्पना व्यक्त करण्याची आणि इतरांशी संवाद साधण्याची शक्ती देते.

तुमचा अर्थ असा असेल की “‘mean’ हा समान अर्थ असलेल्या इतर शब्दांपेक्षा कसा वेगळा आहे?”, तर मी म्हणेन की “mean” चे अनेक अर्थ असू शकतात, ज्यात निर्दयी किंवा क्रूर किंवा गणना केलेली सरासरी समाविष्ट आहे. हे एक क्रियापद देखील असू शकते, याचा अर्थ हेतू किंवा सूचित करणे.

How Mean Definition in Marathi: कोणत्या मार्गाने किंवा पद्धतीने; कोणत्या अर्थाने

Leave a Comment

Join Information Marathi Group Join Group