Tuition Meaning in Marathi

Tuition Meaning in Marathi – ट्यूशनचे दोन अर्थ आहेत:

शिकवण्याची क्रिया किंवा सराव.

उदाहरणार्थ, एखादा विद्यार्थी असे म्हणू शकतो की ते त्यांच्या गणिताच्या गृहपाठात मदत मिळवण्यासाठी शिकवणीला जात आहेत.

शिक्षणासाठी दिलेली फी.

उदाहरणार्थ, पालक असे म्हणू शकतात की ते त्यांच्या मुलाच्या खाजगी शाळेत शिकवणीसाठी पैसे देत आहेत.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये, शिकवणी शिक्षण आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेत किंवा वर्गात मिळणाऱ्या औपचारिक सूचनांचे वर्णन करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याला शिक्षक किंवा इतर व्यक्तीकडून मिळालेल्या अनौपचारिक सूचनांचे वर्णन करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

वाक्यात “ट्यूशन” हा शब्द कसा वापरला जाऊ शकतो याची काही उदाहरणे येथे आहेत:

विद्यार्थ्याला गणिताची खाजगी शिकवणी मिळाली.
खाजगी शाळेची शिकवणी खूप महाग आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त मदतीची गरज आहे अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षकाने शाळेनंतरची शिकवणी देऊ केली.
अलिकडच्या वर्षांत ट्यूशनच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी देणे परवडत नाही त्यांना सरकार आर्थिक मदत करते.

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा