टर्म इन्शुरन्स म्हणजे काय? - Term Insurance Meaning in Marathi

Term Insurance Meaning in Marathi

Term Insurance Meaning in Marathi

Telegram Group Join Now

Term Insurance Meaning in Marathi

मुदत विमा हा जीवन विम्याचा एक प्रकार आहे जो विशिष्ट कालावधीसाठी किंवा “टर्म” साठी कव्हरेज प्रदान करतो. पॉलिसीच्या मुदतीदरम्यान विमा उतरवलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास पॉलिसीमध्ये नियुक्त केलेल्या लाभार्थीला ते मृत्यू लाभ देते. जर विमाधारक व्यक्ती मुदतीदरम्यान मरण पावली नाही, तर पॉलिसी कालबाह्य होईल आणि लाभार्थीला कोणतेही पेआउट मिळणार नाही. मुदत विमा हा कायमस्वरूपी जीवन विम्यापेक्षा कमी खर्चिक असतो, जो विमाधारक व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी कव्हरेज प्रदान करतो. हे सहसा तात्पुरते आर्थिक संरक्षण प्रदान करण्यासाठी वापरले जाते, जसे की गहाण ठेवण्यासाठी किंवा आश्रितांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी.

  • Term Insurance Meaning in Marathi: मुदत विमा

मुदत विमा हा कायमस्वरूपी जीवन विम्यापेक्षा कमी खर्चिक असतो, जो विमाधारक व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी कव्हरेज प्रदान करतो. तात्पुरते कव्हरेज आवश्यक असलेल्या लोकांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे, जसे की तारण कव्हर करणे किंवा आश्रितांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.

Term Plan: मुदत योजना ही एक विशिष्ट प्रकारची जीवन विमा पॉलिसी आहे जी विशिष्ट कालावधीसाठी किंवा ‘टर्म’ साठी संरक्षण प्रदान करते. विमाधारक व्यक्तीचा विनिर्दिष्ट मुदतीदरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, विमा कंपनी विमाधारकाच्या लाभार्थ्यांना पूर्व-निर्धारित रक्कम देते.

Term Insurance Meaning in Marathi

Leave a Comment