रेहमत नावाचा मराठी

रेहमत नावाचा मराठी

रेहमत नावाचा मराठीत अर्थ “दया” (माफी) असा आहे, ज्याचा अनुवाद “mercy” किंवा “kindness” असा होतो. मराठीत अरबी शब्दांचे थेट भाषांतर होत नसले तरी ते संदर्भाच्या आधारे त्यांचे अर्थ स्वीकारते. रेहमतचे मूळ अरबी असल्याने आणि त्याचा अर्थ अरबी भाषेत “दया” असल्याने, त्याचा मराठीतही तोच अर्थ आहे. रहमत नावाची राशी रहमत नावाची राशीचक्र तूळ (र, त) आहे. … Read more

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा