रेहमत नावाचा मराठी

रेहमत नावाचा मराठीत अर्थ “दया” (माफी) असा आहे, ज्याचा अनुवाद “mercy” किंवा “kindness” असा होतो.

मराठीत अरबी शब्दांचे थेट भाषांतर होत नसले तरी ते संदर्भाच्या आधारे त्यांचे अर्थ स्वीकारते. रेहमतचे मूळ अरबी असल्याने आणि त्याचा अर्थ अरबी भाषेत “दया” असल्याने, त्याचा मराठीतही तोच अर्थ आहे.

रहमत नावाची राशी

रहमत नावाची राशीचक्र तूळ (र, त) आहे. रहमत नावाचा अर्थ दया. रहमत नावाच्या लोकांमध्ये दयाळूपणा, मृदू स्वभाव, निष्पक्षता, हट्टीपणा आणि अनिर्णय यांसारखे गुण असतात. रहमत नावाच्या लोकांमध्ये एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून काम करण्याची क्षमता असते. रहमत नावाचे लोक जन्मापासूनच पुस्तकप्रेमी आहेत.

रहमत नावाचा अर्थ काय आहे?
रहमत नावाचा अर्थ दयाळू.

रहमत नावाचे राशीचे चिन्ह काय आहे?
रहमत नावाचे राशीचक्र/चिन्ह तुला (R, T) आहे.

रहमत नावाचे नक्षत्र काय आहे?
रहमत नावाचे नक्षत्र स्वाती (रु, रे, रो, ता, रु) आहे.

रहमत नावाचा लकी नंबर काय आहे?
रेहमत नावाचा लकी नंबर 2 आहे.

रहमत नावाचा धर्म कोणता?
रहमत नावाचा धर्म मुस्लिम आहे.

रहमत नावाचे मूळ काय आहे?
रहमत नावाचे मूळ अरबी आहे.

रहमत नावाची लांबी किती आहे?
रहमत नावात 1 शब्द आणि 4 अक्षरे आहेत.

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा