International Ozone Day Speech in Marathi

International Ozone Day Speech in Marathi (Jagtik Ozone Diwas Marathi Bhashan – जागतिक ओझोन दिवस मराठी भाषण)  सर्वांना सुप्रभात. ओझोन दिनाचे महत्त्व सांगण्यासाठी मी आज येथे आलो आहे. ओझोन थराच्या संरक्षणाच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 16 सप्टेंबर रोजी ओझोन दिवस साजरा केला जातो. ओझोन थर हा पृथ्वीच्या वातावरणातील वायूचा एक थर आहे जो आपल्याला … Read more

जागतिक ओझोन दिवस: World Ozone Day 2022 Speech in Marathi (Bhashan)

जागतिक ओझोन दिवस: World Ozone Day 2022 Speech in Marathi (Bhashan)

जागतिक ओझोन दिवस: World Ozone Day 2022 Speech in Marathi (Bhashan, Theme, History, Significance, Quotes) #worldozenday2022

Join Information Marathi Group Join Group