Republic Day Quotes Marathi by Great Leaders

Republic Day Quotes Marathi by Great Leaders (Dr. B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Famous Personalities) #republicdayquotesinmarathi

Republic Day Quotes by Ambedkar

“सामाजिक लोकशाहीचा पाया असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही. सामाजिक लोकशाहीचा अर्थ काय? म्हणजे जीवनपद्धती जी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही जीवनाची तत्त्वे मानते.”

डॉ.बी.आर. आंबेडकर

“आम्ही भारतीय आहोत, प्रथम आणि शेवटी.”

डॉ.बी.आर. आंबेडकर

“जर मला संविधानाचा गैरवापर होत असल्याचे आढळले तर ते जाळणारा मी पहिला असेन.”

डॉ.बी.आर. आंबेडकर

“महान माणूस हा प्रतिष्ठित व्यक्तीपेक्षा वेगळा असतो कारण तो समाजाचा सेवक होण्यास तयार असतो.”

डॉ.बी.आर. आंबेडकर

“मनाची मशागत करणे हे मानवी अस्तित्वाचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.”

डॉ.बी.आर. आंबेडकर

“महिलांनी मिळवलेल्या प्रगतीवरून मी समाजाची प्रगती मोजतो.”

डॉ.बी.आर. आंबेडकर

Republic Day Quotes by Mahatma Gandhi

“अधिकारांचा खरा स्रोत कर्तव्य आहे. जर आपण सर्वांनी आपली कर्तव्ये पार पाडली तर हक्क शोधणे फार दूर नाही.”

महात्मा गांधी

“चुका करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट नसेल तर स्वातंत्र्य असणे योग्य नाही.”

महात्मा गांधी

“डोळ्यासाठी डोळा संपूर्ण जगाला आंधळा बनवेल.”

महात्मा गांधी

“आपण काय करतो आणि आपण काय करण्यास सक्षम आहोत यातील फरक जगातील बहुतेक समस्या सोडवण्यासाठी पुरेसा आहे.”

महात्मा गांधी

“दुर्बल कधीही माफ करू शकत नाही. क्षमा करणे हे बलवानांचे गुण आहे.”

महात्मा गांधी

“अहिंसा ही मानवजातीच्या विल्हेवाटीची सर्वात मोठी शक्ती आहे. ती मानवाच्या कल्पकतेने तयार केलेल्या विनाशाच्या सर्वात शक्तिशाली शस्त्रापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे.”

महात्मा गांधी

Republic Day Quotes

“मनात स्वातंत्र्य, शब्दांवर विश्वास, आपल्या हृदयात अभिमान, आपल्या आत्म्यात आठवणी. प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्राला अभिवादन करूया.”

“आपण स्वातंत्र्याचा आत्मा आणि आपल्या देशाला महान बनवणाऱ्या धैर्याचा उत्सव साजरा करूया.”

“या प्रजासत्ताक दिनी, आपण आपल्या महान राष्ट्राची एकता, अखंडता आणि विविधतेचे रक्षण आणि जतन करण्याची शपथ घेऊया.”

“या प्रजासत्ताक दिनी, आपण आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाचे स्मरण करूया आणि एक मजबूत आणि समृद्ध राष्ट्र निर्माण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे नूतनीकरण करूया.”

“आपण या प्रजासत्ताक दिनी स्वातंत्र्य आणि एकतेची भावना साजरी करण्यासाठी एकत्र येऊ या ज्यामुळे आपल्या देशाला महान बनवते.”

Republic Day Quotes by Famous Personalities

“The true test of a man’s character is not how much he loves success, but how he handles failure.”

Abraham Lincoln

“The duty of a patriot is to protect his country from its government.”

Thomas Paine

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”

Franklin D. Roosevelt

“The best way to predict your future is to create it.”

Abraham Lincoln

“The power of the people is much stronger than the people in power.”

Elizabeth Warren

“The price of freedom is eternal vigilance.”

Thomas Jefferson

“A nation’s greatness is measured by how it treats its weakest members.”

Mahatma Gandhi

“The strength of a nation derives from the integrity of the home.”

Confucius

Republic Day Quotes Marathi by Great Leaders

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा