Regeneration Meaning in Marathi

Regeneration Meaning in Marathi (Zebrafish Heart Regeneration, Hair Cell Regeneration) #meaninginmarathi

Regeneration Meaning in Marathi

Regeneration Meaning in Marathi: संदर्भानुसार “पुनर्जन्म” या शब्दाचे काही वेगळे अर्थ असू शकतात. सामान्य अर्थाने, “Regeneration” म्हणजे नुकसान झालेल्या किंवा हरवलेल्या ऊती किंवा अवयवांची दुरुस्ती किंवा पुन्हा वाढ करण्याची जीवाची क्षमता. या अर्थाने, पुनरुत्पादन ही एक प्रक्रिया आहे जी शरीरात होते आणि उती आणि अवयवांचे आरोग्य आणि कार्य राखण्यासाठी आवश्यक असते.

पुनरुत्पादन कायाकल्प किंवा नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेचा देखील संदर्भ घेऊ शकतो. हे एखाद्या नवीन किंवा सुधारित स्थितीत एखाद्या गोष्टीची पुनर्संचयित करण्यासाठी संदर्भित करू शकते, जसे की विस्कळीत झाल्यानंतर इकोसिस्टमचे पुनर्जन्म किंवा पुनर्विकासाद्वारे शहराचे पुनरुत्पादन.

शेवटी, Regeneration आध्यात्मिक किंवा मानसिक नूतनीकरण किंवा परिवर्तनाचा संदर्भ घेऊ शकते. या अर्थाने, पुनर्जन्म हा वैयक्तिक वाढीच्या प्रक्रियेचा किंवा बदलाचा संदर्भ घेऊ शकतो ज्याचा परिणाम स्वत: ची किंवा उद्देशाची नवीन किंवा सुधारित भावना आहे.

Regeneration Meaning in Marathi: पुनर्जन्म

What is Regeneration

पुनर्जन्म म्हणजे नुकसान झालेल्या किंवा हरवलेल्या ऊती किंवा अवयवांची पुनर्निर्मिती किंवा दुरुस्ती करण्याची जीवाची क्षमता. मानवासह अनेक प्राणी काही प्रमाणात काही ऊती आणि अवयव पुन्हा निर्माण करण्यास सक्षम आहेत. उदाहरणार्थ, मानवी यकृत खराब झालेल्या ऊतींचे पुनरुत्पादन करण्यास सक्षम आहे, आणि काही प्राणी, जसे की सॅलॅमंडर्स, संपूर्ण अंग पुन्हा निर्माण करण्यास सक्षम आहेत. पुनरुत्पादनाची प्रक्रिया जटिल आहे आणि त्यात विशिष्ट जनुकांचे सक्रियकरण आणि सिग्नलिंग मार्ग तसेच स्टेम पेशींचा प्रसार आणि भेद यांचा समावेश आहे. प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि मानवांमध्ये पुनरुत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी संभाव्य उपचार विकसित करण्यासाठी शास्त्रज्ञ विविध जीवांमध्ये पुनरुत्पादनाच्या यंत्रणेचा अभ्यास करत आहेत.

What is Zebrafish Heart Regeneration

झेब्राफिश हार्ट रीजनरेशन म्हणजे काय?
Zebrafish” हे लहान उष्णकटिबंधीय मासे आहेत जे दुखापतीनंतर त्यांचे हृदय पुन्हा निर्माण करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जातात. जेव्हा झेब्राफिशच्या हृदयाचे नुकसान होते, तेव्हा ते पुन्हा तयार करण्याची आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया पार पाडते, ज्या दरम्यान नवीन पेशी तयार होतात आणि खराब झालेले ऊतक बदलले जातात. ही प्रक्रिया “हृदय पुनर्जन्म” म्हणून ओळखली जाते.

झेब्राफिशच्या हृदयाच्या पुनरुत्पादनाच्या अभ्यासाने प्रक्रियेच्या अंतर्निहित यंत्रणेमध्ये महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टी प्रदान केली आहे आणि त्यात गुंतलेली अनेक जीन्स आणि सिग्नलिंग मार्ग ओळखले आहेत. झेब्राफिशचा उपयोग हृदयाच्या पुनरुत्पादनाचा अभ्यास करण्यासाठी एक मॉडेल जीव म्हणून केला गेला आहे कारण त्यांचा अभ्यास करणे तुलनेने सोपे आहे आणि त्यांची पुनरुत्पादक क्षमता मानवांसह इतर पृष्ठवंशीय प्राण्यांसारखीच आहे.

मानव काही प्रमाणात नुकसान झालेल्या हृदयाच्या ऊतींची दुरुस्ती करण्यास सक्षम आहे, परंतु Zebrafish च्या तुलनेत हृदयाची पुनर्निर्मिती करण्याची आपली क्षमता खूपच मर्यादित आहे. शास्त्रज्ञ झेब्राफिशच्या हृदयाच्या पुनरुत्पादनाचा अभ्यास करत आहेत ज्यामुळे मानवांमध्ये हृदयाच्या पुनरुत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि हृदयविकार असलेल्या लोकांसाठी परिणाम सुधारण्यासाठी उपचार विकसित करण्याच्या आशेने.

What is Hair Cell Regeneration

हेअर सेल रीजनरेशन म्हणजे काय?
केसांच्या पेशी या विशिष्ट पेशी असतात ज्या आतील कानात आढळतात आणि आवाज शोधण्यासाठी आणि संतुलन राखण्यासाठी जबाबदार असतात. त्यांना “केस पेशी” असे म्हणतात कारण त्यांच्याकडे लहान केसांसारखी रचना असते ज्याला सिलिया म्हणतात जे आवाज आणि हालचाली शोधण्यात गुंतलेले असतात.

केसांच्या पेशी श्रवण आणि समतोल राखण्यासाठी आवश्यक असतात, परंतु शरीरातील इतर अनेक पेशींप्रमाणे, ते खराब किंवा हरवल्यास ते स्वतःला पुन्हा निर्माण करू शकत नाहीत किंवा त्यांची दुरुस्ती करू शकत नाहीत. जेव्हा केसांच्या पेशी खराब होतात किंवा हरवल्या जातात, तेव्हा यामुळे ऐकू येण्याची आणि संतुलनाची समस्या उद्भवू शकते.

केसांच्या पेशींना होणारे नुकसान आणि तोटा यामागील यंत्रणा समजून घेण्यासाठी आणि केसांच्या पेशींच्या पुनरुत्पादनाला चालना देणारे उपचार विकसित करण्यासाठी शास्त्रज्ञ काम करत आहेत. एक दृष्टीकोन ज्याचा शोध घेतला जात आहे तो म्हणजे स्टेम पेशींचा वापर, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशींमध्ये विकसित होण्याची क्षमता असते आणि ते केसांच्या पेशींमध्ये फरक करण्यास सक्षम असतात. केसांच्या पेशींच्या पुनरुत्पादनास उत्तेजन देणारी औषधे आणि इतर पदार्थांच्या वापराचाही अभ्यास संशोधक करत आहेत.

या क्षेत्रात प्रगती केली जात असताना, मानवांमध्ये केसांच्या पेशींच्या पुनरुत्पादनास प्रोत्साहन देणारी कोणतीही थेरपी सध्या उपलब्ध नाही.

Regeneration Meaning in Marathi

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा