माझा आवडता पक्षी चिमणी मराठी निबंध

“माझा आवडता पक्षी चिमणी मराठी निबंध” (Maza Avadta Pakshi Chimni Marathi Nibandh)

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

माझा आवडता पक्षी चिमणी

मी लहान असतानापासूनच मला पक्षी आवडतात. माझ्या घराच्या परिसरात अनेक प्रकारचे पक्षी येतात. त्यातली एक माझी आवडती पक्षी म्हणजे चिमणी.

चिमणी हा एक लहान पक्षी आहे. त्याची पिसे तपकिरी रंगाची असतात. त्याच्या डोक्यावर एक काळा ठिपका असतो. चिमणीची चोच लांब आणि तीक्ष्ण असते.

चिमणी हा एक सामाजिक पक्षी आहे. तो सहसा गटात राहतो. चिमणीची घरटी झाडांच्या फांदीवर किंवा घरांच्या छतावर दिसतात. चिमण्या गवत, कागद, कापड यासारख्या गोष्टींनी घरटी बांधतात.

चिमणी हा एक शांत पक्षी आहे. तो सहसा मधुर आवाजात गातो. चिमणीची गाणी ऐकणे खूप आनंददायी असते.

चिमणी हा एक उपयुक्त पक्षी आहे. तो कीटक खातो. कीटक हे शेतीसाठी हानिकारक असतात. त्यामुळे चिमण्या शेतीसाठी उपयुक्त आहेत.

मी चिमण्यांना खूप आवडतो. मी नेहमी चिमण्यांना पाहण्यासाठी आणि त्यांची गाणी ऐकण्यासाठी उत्सुक असतो.

चिमणीचे काही वैशिष्ट्ये

  • लहान आकार
  • तपकिरी पिसे
  • डोक्यावर काळा ठिपका
  • लांब आणि तीक्ष्ण चोच
  • सामाजिक पक्षी
  • झाडांच्या फांदीवर किंवा घरांच्या छतावर घरटी बांधतो
  • गवत, कागद, कापड यासारख्या गोष्टींनी घरटी बांधतो
  • मधुर आवाजात गातो
  • कीटक खातो
  • शेतीसाठी उपयुक्त

Leave a Comment

Join Information Marathi Group Join Group