JEECUP Full Form in Marathi

JEECUP Full Form in Marathi

JEECUP Full Form in Marathi: Joint Entrance Examination Council, Uttar Pradesh संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ची स्थापना 1986-87 मध्ये राज्य स्तरावर प्रवेश परीक्षा घेऊन राज्यातील सर्व पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी करण्यात आली. कामाच्या स्वरूपावर आधारित, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश यांना पॉलिटेक्निक (UPJEE(P)) साठी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

UPJEE(P) ही उत्तर प्रदेशातील सरकारी आणि खाजगी पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी राज्यस्तरीय परीक्षा आहे.

  • FEECUP Full Form in Marathi: Joint Entrance Examination Council, Uttar Pradesh

JEECUP Full Form in Marathi

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा