Code of Civil Procedure Meaning in Marathi

Code of Civil Procedure Meaning in Marathi: नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC)

Code of Civil Procedure Meaning in Marathi

Code of Civil Procedure in Marathi: नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC) हा भारतातील कायद्यांचा एक संच आहे जो नागरी न्याय प्रशासनासाठी नियम आणि कार्यपद्धती मांडतो. हे भारतातील न्यायालयांमध्ये दिवाणी प्रकरणे दाखल करणे, लढणे आणि निकाली काढणे या प्रक्रियेस नियंत्रित करते. सीपीसी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र, खटले सुरू करण्याची पद्धत, खटल्यांच्या खटल्याची प्रक्रिया, डिक्रीची अंमलबजावणी आणि अपील प्रक्रियेची तरतूद करते. हे एक सर्वसमावेशक कायदा मानले जाते जे भारतातील दिवाणी खटल्याच्या सर्व पैलूंचा समावेश करते. बदलत्या गरजा आणि कायदेशीर व्यवस्थेच्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी CPC मध्ये नियमितपणे सुधारणा केली जाते.

दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) हा भारतातील कायद्यांचा एक संच आहे जो दिवाणी न्यायालयांमध्ये पाळल्या जाणार्‍या प्रक्रियेला नियंत्रित करतो. CPC दिवाणी खटल्यांची सुनावणी करताना न्यायालयांद्वारे पाळले जाणारे नियम आणि प्रक्रिया मांडते. हे न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र, प्रकरणातील पक्षकार आणि खटला दाखल करणे, सुनावणी करणे आणि निकाली काढण्याची प्रक्रिया परिभाषित करते. सीपीसी सर्व दिवाणी प्रकरणांना लागू होते, ज्यात पैशांच्या वसुलीसाठी दावे, मालमत्ता विवाद आणि इतर दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे.

CPC प्रथम 1908 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि बदलत्या काळानुसार आणि कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. CPC दिवाणी प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांसाठी कालबद्ध, न्याय्य आणि कार्यक्षम विवाद निराकरण यंत्रणा प्रदान करते. हे लवाद, सलोखा आणि मध्यस्थी यासारख्या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद करते.

CPC दोन मुख्य भागांमध्ये विभागले गेले आहे: कोडचा मुख्य भाग आणि शेड्यूल. संहितेच्या मुख्य भागामध्ये सामान्य तरतुदी, केस दाखल करण्याची आणि सुनावणी करण्याची प्रक्रिया आणि अपील आणि पुनरावृत्ती संबंधित तरतुदी समाविष्ट आहेत. शेड्यूलमध्ये विविध प्रकारच्या कार्यवाहीसाठी आवश्यक असलेले फॉर्म आणि शुल्क समाविष्ट आहे.

CPC हा कायद्यांचा सर्वसमावेशक संच आहे जो भारतातील दिवाणी न्यायालयांचे कामकाज नियंत्रित करतो. हे सुनिश्चित करते की दिवाणी प्रकरणे न्याय्य आणि कार्यक्षम रीतीने सोडवली जातात, तसेच पक्षकारांना सुनावणीची संधी देखील प्रदान करते. भारतातील न्याय प्रशासनात CPC महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि कायदेशीर समुदाय, न्यायाधीश आणि याचिकाकर्त्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा