फ्लेमिंगो पक्ष्यांची माहिती (Flamingo Bird Information in Marathi)

Flamingo Bird Information in Marathi

फ्लेमिंगो पक्ष्यांची माहिती (Flamingo Bird Information in Marathi) Meaning: “फ्लेमिंगो” हे नाव लॅटिन शब्द “फ्लाम्मा” पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ “ज्वाला” आहे. हे त्यांच्या चमकदार गुलाबी पिसारामुळे आहे. मराठी: मराल (मारल) हिंदी: राजहंस (राजहंस) संस्कृत: हंसिनी (हंसिनी) किंवा रमणी (रमणी) तमिळ: தோகிளி (थोगुली) मराठीतील “मारल” या शब्दाचा अर्थ “शाही हंस” असा होतो. याचे कारण असे … Read more

टीतार पक्षी मराठी माहिती: Teetar Bird Information in Marathi

Teetar Bird Information in Marathi

टीतार पक्षी मराठी माहिती: Teetar Bird Information in Marathi (Physical Characteristics, Habitat, Food, Call, Reproduction and Nesting)

Join Information Marathi Group Join Group