Annexation: Meaning in Marathi

Annexation: Meaning in Marathi (Definition, संलग्नीकरण म्हणजे काय?) #meaninginmarathi

Annexation: Meaning in Marathi

संलग्नीकरण, एक औपचारिक कायदा ज्याद्वारे एखादे राज्य त्याच्या क्षेत्राबाहेरील प्रदेशावर आपले सार्वभौमत्व घोषित करते. समाधीच्या विपरीत, ज्याद्वारे प्रदेश कराराद्वारे दिला जातो किंवा विकला जातो, सामीलीकरण ही एकतर्फी कृती आहे जी वास्तविक ताब्याद्वारे प्रभावी केली जाते आणि सामान्य मान्यतेद्वारे कायदेशीर केली जाते.

Example: जर एखाद्या देशाने दुसर्‍या देशाला किंवा जमिनीचे क्षेत्र जोडले तर ते ते ताब्यात घेते आणि त्यावर नियंत्रण ठेवते. इ.स. 106 मध्ये रोमने नाबेटियन राज्याचा ताबा घेतला. हिटलरने ऑस्ट्रियाला जर्मनीशी जोडण्याचा निर्धार केला होता.

Annexation: Definition in Marathi

Definition: हे एखाद्या राज्याच्या एकतर्फी कृतीचा संदर्भ देते ज्याद्वारे ते दुसर्‍या राज्याच्या प्रदेशावर त्याचे सार्वभौमत्व घोषित करते. यात सामान्यतः धमकी किंवा शक्तीचा वापर समाविष्ट असतो, कारण सामीलीकरण राज्य सामान्यतः त्यावर आपले सार्वभौमत्व ठासून ठेवण्यासाठी प्रश्नातील प्रदेश व्यापते.

Annexation: Meaning in Marathi

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा