AM PM म्हणजे काय? – AM PM Full Form in Marathi

AM PM म्हणजे काय? – AM PM Full Form in Marathi (Arth, Meaning)

AM PM म्हणजे काय? – AM PM Full Form in Marathi

AM PM Full Form in Marathi: AM चे पूर्ण रूप Ante-Meridiem आहे. AM हा लॅटिन शब्द आहे, जो दुपारच्या आधी 12-तास घड्याळ प्रणाली दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. दुपारच्या आधी अँटी मेरिडीम म्हणून AM म्हणून देखील चित्रित केले आहे. हे वेळेच्या मानकांचे एकक आहे आणि 12-तासांच्या घड्याळाशी संबंधित आहे. 12-तास प्रणाली एका दिवसाच्या वेळेचे चक्र दोन भागांमध्ये विभाजित करते. AM किंवा Ante Meridiem हा पहिला कालावधी दर्शवतो. AM किंवा ते पूर्ण फॉर्म आहे Ante Meridiem मध्यरात्री ते दुपारच्या वेळेचे वर्णन करते.

PM चे पूर्ण नाव Post Meridiem आहे. PM म्हणजे मध्यान्हानंतरचा कालावधी. हे अधिवेशनाच्या वेळेचे दुसरे एकक आहे जे 12-तासांच्या घड्याळाशी संबंधित आहे. 12-तासांच्या घड्याळांची प्रणाली कालावधीला दोन समान कालावधींमध्ये विभाजित करते, पहिला कालावधी आणि दुसरा कालावधी. पीएम किंवा पोस्ट मेरिडियम हा दुसरा कालावधी प्रतिबिंबित करतो. PM किंवा पूर्ण फॉर्म पोस्ट मेरिडियम दुपारपासून मध्यरात्रीपर्यंतची वेळ प्रतिबिंबित करते.

उदाहरण
मी 8 वाजता येत आहे असे म्हटल्यास, तो सकाळी किंवा संध्याकाळी गोंधळात टाकणारा आहे. ही अस्पष्टता टाळण्यासाठी 12-तासांच्या घड्याळात AM आणि PM प्रणाली वापरली जाते. त्यानुसार सकाळी ८ वाजून संध्याकाळ ८ वा.

लक्षात ठेवण्यासाठी काही कीवर्ड

AM = दुपारपूर्वी

मेरिडियन म्हणजे मध्यान्ह.

PM = दुपार पोस्ट मेरिडियन दुपारचे प्रतिनिधित्व करतो.

AM PM Meaning in Marathi

एम आणि पीएम म्हणजे काय? सरळ आणि सोप्या भाषेमध्ये सांगायचे झाले तर रात्रीचे १२ आणि दुपारचे १२ वाजेपर्यंतचा जो कालावधी असतो त्याला AM असे म्हटले जाते आणि त्याच्या उलट म्हणजेच दुपारचे १२ ते रात्रीचे १२ वाजेपर्यंतचा कालावधीला PM असे म्हटले जाते.

AM PM म्हणजे काय? – AM PM Full Form in Marathi

Spread the love

Leave a Comment

error: Content is protected !!