जागतिक व्यापार संघटनेची माहिती | World Trade Organization Information In Marathi

World Trade Organization Information In Marathi

जागतिक व्यापार संघटनेची माहिती World Trade Organization Information In Marathi: जागतिक व्यापार संघटना (WTO) , जागतिक व्यापार देखरेख आणि उदारीकरण करण्यासाठी स्थापन केलेली आंतरराष्ट्रीय संस्था . डब्ल्यूटीओ हे उत्तराधिकारी आहे. दर आणि व्यापारावरील सामान्य करार (GATT), जो 1947 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) एका विशेष एजन्सीद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (ITO) म्हणून ओळखला जाईल या अपेक्षेने 1947 मध्ये … Read more

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा