Stewardship Meaning in Marathi

Stewardship Meaning in Marathi (Noun, Synonyms) #meaninginmarathi

Stewardship Meaning in Marathi

Stewardship Meaning in Marathi: कारभारीपणा म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे जबाबदार व्यवस्थापन आणि संरक्षण, विशेषत: नैसर्गिक संसाधने किंवा आर्थिक मालमत्ता. यामध्ये सहसा इतर कोणाच्यातरी वतीने काहीतरी काळजी घेणे समाविष्ट असते, जसे की सार्वजनिक जमिनींचे कारभारी किंवा कौटुंबिक व्यवसायाचे कारभारी. कारभारीपणा नैसर्गिक, आर्थिक आणि मानवी संसाधनांसह संसाधनांच्या काळजीपूर्वक आणि जबाबदार वापराचा संदर्भ घेऊ शकते. या अर्थाने, कारभारीपणामध्ये एखाद्याच्या कृतींचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणे आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेणे समाविष्ट आहे.

Stewardship Meaning in Marathi: कारभारी (कारभारीपणा म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे जबाबदार व्यवस्थापन आणि संरक्षण, विशेषत: नैसर्गिक संसाधने किंवा आर्थिक मालमत्ता. यामध्ये सहसा इतर कोणाच्यातरी वतीने काहीतरी काळजी घेणे समाविष्ट असते, जसे की सार्वजनिक जमिनींचे कारभारी किंवा कौटुंबिक व्यवसायाचे कारभारी.)

Stewardship: Noun

एक नाम म्हणून, कारभारी म्हणजे कारभारी असण्याची कृती किंवा एखाद्या गोष्टीचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी. उदाहरणार्थ, तुम्ही म्हणू शकता “तिचे वडील सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तिने कौटुंबिक व्यवसायाची जबाबदारी स्वीकारली,” किंवा “भावी पिढ्यांसाठी सार्वजनिक जमिनींचे संरक्षण करण्यात सरकारची कारभाराची भूमिका आहे.”

या संदर्भात, कारभारी ही अशी व्यक्ती असते जी एखाद्या गोष्टीचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्यासाठी जबाबदार असते, बहुतेकदा दुसऱ्याच्या वतीने. नैसर्गिक संसाधने, आर्थिक मालमत्ता किंवा इतर संसाधनांची काळजी आणि व्यवस्थापन यासाठी कारभारी जबाबदार असू शकतात. त्यांच्याकडून सचोटीने वागणे आणि ते ज्या गोष्टीचे कारभारी आहेत त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

Stewardship: Synonyms

कारभारी समानार्थी शब्द येथे कारभारी साठी काही समानार्थी शब्द दिले आहेत:

  • व्यवस्थापन: एखादी कंपनी किंवा संस्था यासारख्या गोष्टींचे नियंत्रण आणि आयोजन करण्याची क्रिया.
  • प्रशासन: काहीतरी चालवणे किंवा व्यवस्थापित करणे, विशेषत: संस्था किंवा सरकार.
  • कस्टडी: एखाद्या गोष्टीचे रक्षण करणे किंवा संरक्षण करणे, विशेषत: मौल्यवान किंवा महत्त्वाचे काहीतरी.
  • काळजी: एखाद्या गोष्टीची किंवा एखाद्याची काळजी घेणे आणि त्याचे संरक्षण करणे.
  • पालकत्व: एखाद्याचे किंवा कशाचे तरी संरक्षण करणे आणि त्यांची काळजी घेणे, विशेषत: कायदेशीर जबाबदारी म्हणून.
  • संरक्षकत्व: एखाद्या गोष्टीचे जतन आणि संरक्षण करण्याची कृती, विशेषत: मौल्यवान किंवा धोक्यात असलेले काहीतरी.
  • ट्रस्टीशिप: एखाद्या व्यक्तीच्या वतीने काहीतरी व्यवस्थापित करण्याची कृती, अनेकदा कायदेशीर बंधन म्हणून.

हे सर्व शब्द एखाद्या गोष्टीची काळजी आणि संरक्षणासाठी जबाबदार असण्याची कल्पना व्यक्त करतात, मग ती नैसर्गिक संसाधने असोत, आर्थिक मालमत्ता असो किंवा इतर प्रकारची संसाधने असोत.

Stewardship Meaning in Marathi

Leave a Comment

Join Information Marathi Group नवीन माहितीसाठी Group Join करा