You are currently viewing Layoff Meaning in Marathi
Layoff Meaning in Marathi

Layoff Meaning in Marathi

Layoff म्हणजे काय? – Layoff Meaning in Marathi (Synonym, Law in India) #layoff

Layoff Meaning in Marathi

Layoff म्हणजे काय? आजच्या आर्टिकल मध्ये आपण Layoff म्हणजे काय? याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत. Layoff हा शब्द सध्या चर्चेत आहे कारण की गुगल सारख्या मोठ्या कंपनीने आपले कर्मचाऱ्यांना Layoff करण्याची सूचना दिलेली आहे. चला तर जाणून घेऊया Layoff म्हणजे काय या विषयी माहिती.

Layoff म्हणजे नोकरीवरून काढून टाकणे, टाळेबंदी, छाटणी, चुकीच्या पद्धतीने बडतर्फ करणे.

Layoff in Labour Law

कामावरून काढून टाकणे म्हणजे व्यवसायाशी संबंधित कारणांमुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामाचा करार तात्पुरता किंवा कायमचा रद्द करणे होय. एखादी कंपनी एकाच वेळी फक्त एक कामगार किंवा कामगारांच्या गटाला निलंबित करू शकते. टाळेबंदीबद्दल आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे की ते कर्मचार्‍यांच्या चुकांमुळे होत नाहीत.

Layoff : Labour Law in India

भारतात कर्मचार्‍यांना कामावरून काढण्याचे नियम काय आहेत? उद्योग आणि विवाद कायदा 1947 च्या कलम 25C नुसार, नियोक्त्याने कर्मचार्‍याच्या कामावरून कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त 45 दिवसांची परवानगी दिली आहे, त्या दिवसांसाठी, कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचार्‍याला एकूण मूळ वेतनाच्या 50% एवढी भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.

Layoff Meaning in Marathi

Spread the love

Leave a Reply